Creating Shared Value: wat is het?


Creating Shared Value is een business concept dat voor het eerst geintroduceerd is in het Harvard Business Review artikel "Business & Society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility". Hierin betoogde Harvard professor Michael Porter dat sociale invloed de " new frontier" is van concurrentievoordeel. Het concept is daarna verder uiteengezet in het inmiddels beroemde artikel "Creating Shared Value: Redefining Capitalism and the Role of the Corporation in Society" uit HBR in 2011. Het verbinden van concurrentievoordeel en productiviteit van de onderneming aan maatschappelijke doelstellingen was de kern van het betoog.

lees meer  
 
 

Michael Porter, TED


"Why business can be good at solving social problems". In deze Ted talk uit 2013 legt Porter haarfijn uit wat de kern is van CSV.

 

CSV cases


Een groeiende groep bedrijven als Google, Nestle, Unilever, HP, GE zijn al begonnen aan programma's om waarde te creeren op het grensvlak tussen maatschappelijke issues en bedrijfsresultaten. Hun verhalen zijn even inspirerend als leerzaam.

lees meer  
 
 

Shared Value Initiative


De Shared Value Initiative is opgezet in 2012, als een van de doelstellingen van de Clinton Global Initiative. Het kennisnetwerk verenigt professionals, bedrijven en kennisinstituten rondom het in belangstelling groeiende thema CSV. Bedrijven als Nestle, HP, Chevron en anderen delen hier hun kennis en ervaring met professionals uit het veld. Onimpact is een actieve deelnemer aan dit netwerk.
 

lees meer  
 
 

CSV publicaties


 

CSR, CSV... Wat is het verschil?


Fundamenteel gaat CSR (of MVO) over het minimaliseren van negatieve impact van de onderneming, het managemen van risico's feitelijk. Het woord zegt het al "responsibility" of "verantwoordelijk". Een klassiek CSR programma wordt in veel gevallen extern bepaald, dus door druk van stakeholders of benchmarks en indices zoals de DJSI. De relatie met de concurrentiepositie van de onderneming of de financiele resultaten is lastig te leggen, het staat er vaak los van. Het beoogt een zogenaamde "licence to operate" te creeren, zodat de onderneming kan blijven doen wat het altijd gedaan heeft. Business as ususal.

Shared Value gaat over het pakken van kansen, economische kansen, door een sociaal of milieu probleem op te lossen met een business model. Het gaat over (meervoudige) waardecreatie dus. Als we een business model hebben om maatschappelijke vraagstukken te adresseren, dan kunnen we het opschalen en echt impact maken. Licence to grow, daar gaat Shared Value over.

 

lees meer  
 
 

De drie dimensies van CSV


Shared Value wordt gecreerd op drie dimensies:

  1. Heroverwegen van productontwerp en doelgroepen. Kunnen  we het product zodanig herontwerpen dat het nieuwe klantgroepen bedient en een maatschappelijk issue oplost? Kunnen wij bijvoorbeeld kwalitatief hoogwaardige financiele producten aanbieden aan mensen die daar tot dan toe geen toegang toe hadden? Bestaande markten zijn immers grotendeels verzadigd.
  2. Herontwerpen van de waardeketen. Kunnen we op een andere manier samenwerken met leveranciers zodat we samen met hen innoveren? Kan de logistiek anders ingericht worden, zodat we efficienter omgaan met de middelen die we hebben?
  3. Het bouwen van locale clusters. Als we weten dat we niet in isolement opereren en dat ons succes afhankelijk is van een goed opererend "eco-systeem", waarom versterken we dat locale cluster dan niet met gerichte investeringen?

 

abonnement op impact | certificering | meten | monitoring 
online kennisbank | kant-en-klare oplossingen