Onimpact wordt kennispartner sociale waardecreatie van de Groene Zaak


Een coalitie van ambitieuze partijen, waaronder De Groene Zaak, Het Groene Brein en diverse bedrijven is de uitdaging aangegaan om serieuze stappen te maken in het inzichtelijk en meetbaar maken van sociale waardecreatie. Het betreft een wendbaar traject van circa 12 maanden, gericht op uitvoering van concrete casussen. Focus daarbij ligt niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar in de gehele keten. Cruciale vraagstelling is: welke thema’s vallen onder de paraplu van sociale waardecreatie en hoe maken we deze meetbaar? Vier casussen maken in dit traject flinke stappen in hun sociale impact meting. Daarnaast beoogt deze business breakthrough harmonisatie bij kennispartners in benadering, aannames, indicatoren, te behalen. De coalitie beoogt nadrukkelijk niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden, en zoekt aansluiting bij (inter)nationale initiatieven op dit thema, zoals het Social Capital Protocol’ van WBCSD.
 

abonnement op impact | certificering | meten | monitoring 
online kennisbank | kant-en-klare oplossingen